Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού – Βασικές αρχές διαχείρισης έργου – Τμηματοποίηση έργου – Χρονοπρογραμματισμός Έργου (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 2)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. Πριν από κάθε video αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο
  • Αναφέρονται είτε άμεσα στην αρχή του webcast, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του λόγου.
 9. ΠΛΗ42/3: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού
 10. Τεχνικές Διαχείρισης Λογισμικού,Pert chart,Gantt chart | Software Management Techniques,Pert chart,Gantt chart