Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, ISO9126, Τεχνικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, "Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα. Αρχικά για τα κεφάλαια 1 και 2 ο φοιτητής είναι απαραίτητο να διαθέσει περίπου 1 ώρα για τη θεωρία και τις ασκήσεις. Εάν χρησιμοποιήσει και τις εξωτερικές πηγές που αναφέρονται ο συνολικός χρόνος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, τουλάχιστον κατά 2 ώρες. Στο κεφάλαιο 3 ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία αρχικά να φρεσκάρει τις γνώσεις του πάνω στα πρότυπα ποιότητας και στη συνέχεια να εμβαθύνει σε συγκεκριμένες έννοιες. Για το κεφάλαιο χρειάζεται 1 ώρα μελέτης. Η μελέτη των εξωτερικών πηγών χρειάζεται περίπου 2 ώρες μελέτης. Το τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο εισάγει τον φοιτητή σε βασικές τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί γι’ αυτό παραπάνω από μία ώρα. (40 Σελίδες + 4 Εικόνες)
  • Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαια 1-5, θα μπορεί να : αποκομίσει μία συνολική εικόνα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κινδύνων σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού, αποκομίσει μία συνολική εικόνα των διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού, εμβαθύνει στο πρότυπο ποιότητας λογισμικού ISO9126.
 9. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα τα Κεφάλαια 1-5. Οι έννοιες που συνδέουν το συγκεκριμένο ΕΔΥ με το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτές που αναφέρονται παραπάνω στις προαπαιτούμενες γνώσεις.
 10. κίνδυνος, πιθανότητα κινδύνου, συνέπειες κινδύνου, πηγή κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, πίνακας συνεπειών, φόρμα καταγραφής κινδύνου, πλάνο αντιμετώπισης κινδύνων, πλάνο διαχείρισης κινδύνων, ποιότητα, πρότυπα ποιότητας, ISO9126, εσωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας, εξωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας, μετρικές λογισμικού, ομάδα έργου, πλάνο στελέχωσης έργου, συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, risk, risk propability, risk management, impact matrix, risk management form, risk management plan, contingency plan, software quality, πρότυπα ποιότητας, external quality characteristics, internal quality characteristics, software metrics, project team, staffing management plan, human resource management system
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα του Τόμου Γ - Κεφάλαια 1-5. Ειδικότερα, ο φοιτητής πρέπει να έχει κατακτήσει τις παρακάτω έννοιες: διαχείριση (management), έργο λογισμικού (software project), προγραμματισμός έργου (project planning), δίκτυο δραστηριοτήτων (activity network), διάγραμμα αξιολόγησης έργου (pert chart), κρίσιμο μονοπάτι (critical path), χρονοδιάγραμμα (gantt chart), διάγραμμα ανάθεσης έργου σε ανθρώπινο δυναμικό (staff allocation chart), eισαγωγικές έννοιες της ποιότητας, εισαγωγικές έννοιες των προτύπων λογσιμικού.