Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, ISO9126, Τεχνικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα.
  • Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου Γ - Κεφάλαια 1-5, θα μπορεί να : 1)αποκομίσει μία συνολική εικόνα του σχεδιασμού και της διαχείρισης κινδύνων σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. 2)αποκομίσει μία συνολική εικόνα των διαδικασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. 3)εμβαθύνει στο πρότυπο ποιότητας λογισμικού ISO9126
 9. Τόμος μελέτης:ΠΛΗ42/3,Κεφάλαια:1 και 2,3,4.
 10. κίνδυνος,πιθανότητα κινδύνου,συνέπειες κινδύνου,πηγή κινδύνου,διαχείριση κινδύνου,πίνακας συνεπειών,φόρμα καταγραφής κινδύνου,πλάνο αντιμετώπισης κινδύνων,πλάνο διαχείρισης κινδύνων,ποιότητα,πρότυπα ποιότητας,ISO9126,εσωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας,εξωτερικά χαρακτηριστικά ποιότητας,μετρικές λογισμικού,ομάδα έργου,πλάνο στελέχωσης έργου,συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού | risk,risk propability,Risk management,Impact matrix,Risk management form,Risk management plan,Contingency plan, Software quality,πρότυπα ποιότητας,ISO9126,External quality characteristics,Internal quality characteristics,Software metrics,Project team,Staffing management plan,Human resource management system