Διατυπώσεις σε κατηγορηματική λογική - αναγωγές (2 θέματα)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΛΛΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  5. ΠΛΗ31 | τηλεσυνεδρία