Νευρωνικά Δίκτυα, WEKA (ΝΔ + κανόνες)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  5. ΠΛΗ31 | τηλεσυνεδρία