Μετατροπή από φυσική γλώσσα σε κατηγορηματική λογική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΛΛΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    • Η τηλεσυνεδρία αφορά σε θέματα κατηγορηματικής λογικής.Περιέχει παραδειγματα μετατροπής από φυσική γλώσσα
  5. ΠΛΗ31 | τηλεσυνεδρία