2010-10-18: Χώροι Κατάστασης, ΤΝΕΣ ΑΑ 2.3

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. KALLES, DIMITRIS
  5. 55 λεπτά
  6. ΠΛΗ31, τόμος "Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές", κεφάλαιο 2ο
  7. Χώρος Κατάστασης | Κατά Βάθος | Κατά Πλάτος