09-02-2012: α) Σχεδίαση Graphical User Interface (GUI), β) Παραδείγματα σχεδίασης GUI

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΡΟΣΟΣ, ΝΙΚΟΣ | ΘΑΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ