Σύγχρονα εργαλεία συνεργασίας για ομάδες ανάπτυξης λογισμικού – Το εργαλείο Trello

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Χαϊκάλης, Θεόδωρος
  5. 1
  6. trello
  7. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές