ΠΛΗ 24: Σχεδιασμός Λογισμικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Βασίλειος Γερογιάννης | Χρήστος Γκουμόπουλος | Νικόλαος Δρόσος | Ιωάννης Ζαχαράκης | Κλεάνθης Θραμπουλίδης | Παναγιώτης Φιτσιλής
  4. Αχιλλέας Καμέας