Διασύνδεση Εφαρμογής JAVA με Βάση Δεδομένων

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Σταμέλος, Ιωάννης
 5. Καμέας, Αχιλλέας
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Αδαμόπουλος, Διονύσιος
 8. Εισαγωγή και βάσεις δεδομένων: 2 ώρες, Java Database Connectivity: 3 ώρες, Συστατικά JDBC: 2 ώρες, Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων: 8 ώρες, Ανάκτηση και εισαγωγή δεδομένων: 8 ώρες, JDBC για τη Microsoft access: 3 ώρες. (142 Σελίδες + 14 Εικόνες)
  • Ο φοιτητής μελετώντας το υπερκείμενο θα αποκτήσει την γνώση που απαιτείται για μπορέσει να διασυνδέσει ένα πρόγραμμα JAVA με μία σχεσιακή βάση δεδομένων. Για να είναι το υπερκείμενο αυτόνομο, αρχικά παρέχονται συνοπτικά βασικές γνώσεις σχετικά με βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια θα δει με λεπτομέρεια τους μηχανισμούς και τις συγκεκριμένες εντολές που παρέχει το Application Programming Interface της JDBC για την υλοποίηση της διασύνδεσης προγράμματος JAVA και σχεσιακής βάσης δεδομένων. Σε κάθε βήμα, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής των διαφόρων εντολών και ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση με υποδείξεις και λύσεις. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται είναι οι ΜySQL και η MS Access. Το παρόν υπερκείμενο συμπληρώνει το κεφάλαιο 7 της ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών εφαρμογών του Τομου Γ’, δίνοντας τη δυνατότητα της ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών εφαρμογών που διαχειρίζονται τα δεδομένα τους με την επικρατέστερη σήμερα τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων, δηλ. τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνολογιών (δηλ. αντικειμενοστρεφούς προγράμματος και σχεσιακής βάσης δεδομένων) αποτελεί τον τύπο εφαρμογών που συναντάμε σήμερα στην πράξη.Το υπερκείμενο βελτιώνει τον τρόπο διαχείρισης (ανάγνωσης, καταγραφής, συντήρησης) δεδομένων των αντικειμενοστρεφών εφαρμογών, με την έννοια ότι παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων στην απλή διαδραστική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής που περιγράφεται στο παράδειγμα (υπολογιστής χειρός) του κεφ. 7 του Τόμου Γ΄. Επίσης αναλύει σε βάθος κει με λεπτομέρεια ένα ολόκληρο API της γλώσσας JAVA, το API της JDBC. Ο φοιτητής θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει το υπερκείμενο αυτό, επειδή θα μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές που θα διαθέτουν την ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα τους, γεγονός που απαιτείται από όλες τις σημαντικές εμπορικές και επιστημονικές εφαρμογές που επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πολύτιμων πληροφοριών (π.χ. το πελατολόγιο μίας επιχείρησης ή τα δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς). Η γνώση του API της JDBC αποτελεί ένα ουσιαστικό επαγγελματικό εφόδιο στη σημερινή αγορά εργασίας της πληροφορικής.
 9. Το παρόν ΕΔΥ αναφέρεται στον Τόμο Γ’ της ΠΛΗ24 με τίτλο Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός).
 10. Εντολή SQL | Εντολή JDBC | Έτοιμη εντολή | Συναλλαγή | Αποθηκευμένες διαδικασίες | Table
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει τις βάσεις δεδομένων, τη γλώσσα SQL και να έχει αποκτήσει οικειότητα με ένα τουλάχιστον σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι εισαγωγικές παράγραφοι του υπερκειμένου θα του υπενθυμίσουν αυτές τις έννοιες, αλλά δεν μπορούν να δώσουν την ολοκληρωμένη γνώση. Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει τα πρώτα έξι κεφάλαια του Τόμου Γ’, ώστε να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε JAVA (κλάσεις, αντικείμενα, πεδία, μεθόδους, κλήσεις μεθόδων κλπ). Επίσης θα πρέπει να έχει εξασκηθεί αρκετά με ένα ή περισσότερα IDE (Integrated Development Environments) για να μπορέσει να αναπτύξει με ευκολία τον κώδικα που απαιτείται για τη μελέτη του υπερκειμένου.