Μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός (NMR)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕΦΙΙ Διδακτικό Υλικό
  3. Ελληνικά
  4. test
    • Μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός (NMR)
  5. Μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός (NMR) | NMR