Συντονισμός ηλεκτρονικού spin (ESR)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕΦΙΙ Διδακτικό Υλικό
  3. Ελληνικά
  4. test
    • Συντονισμός ηλεκτρονικού spin (ESR)
  5. Συντονισμός ηλεκτρονικού spin (ESR) | ESR | spin