1η ΟΣΣ 2-10-2013

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  5. 4 ώρες
  6. Ασυμπτωτικός Υπολογισμός | Διαίρει & Βασίλευε | Δυναμικός Προγραμματισμός