4η ΟΣΣ 8-3-2014

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  5. 4 ώρες
  6. Μηχανές Turing | (μη) επιλυσιμότητα