NP πληρότητα - B

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  5. NP complete problems | Reductions of time complexity