5η ΟΣΣ Κλάσεις Χρονικής Πολυπλοκότητας, ΝP-πληρότητα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  4. 3 ώρες