Πεπερασμένα αυτόματα, κανονικές εκφράσεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  5. 2 ώρες
  6. Γ
  7. ΝΠΑ, ΜΠΑ