Αναγωγές Μη επιλυσιμότητας & Θεώρημα Rice 31-3-2012

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
  4. 2 ώρες
  5. 2ος