ΓΕΡ Διάφορα Θέματα, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας