Μεθοδολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισµού Ανάδειξης Νεοκλασικών Κτηρίων

 1. PhD dissertations
 2. Μπαλαφούτης, Αθανάσιος
 3. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού
 4. 03 Ιουνίου 2021 [2021-06-03]
 5. Ελληνικά
 6. Ζερεφός, Στυλιανός
 7. Κουφόπουλος, Πέτρος | Τοπαλής, Φραγκίσκος | Τσαγκρασούλης, Αριστείδης | Μαυρομμάτη, Ειρήνη | Γρίβας, Κωνσταντίνος | Συμεωνίδου, Ιωάννα | Ζευγώλης, Δημήτριος
 8. Αρχιτεκτονικός φωτισμός | εξωτερικός φωτισμός | φωτισμός ανάδειξης | ιστορικά κτήρια | νεοκλασική αρχιτεκτονική | φωτορύπανση | μεθοδολογία φωτισμού
 9. applied-arts
  • Η “Μεθοδολογία Αρχιτεκτονικού Φωτισµού Ανάδειξης Νεοκλασικών Κτηρίων”, αφορά στην έρευνα που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας φωτισμού νεοκλασικών κτηρίων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο (οδηγός) για να κατευθύνει τους μελετητές φωτισμού των κτηρίων αυτής της τυπολογίας, σε ποιοτικά αποτελέσματα για το φωτισμό τους. Το κύριο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης δέσμης εργαλείων είναι να καθοδηγήσει τον σχεδιαστή φωτισμού στην επίτευξη ενός επαληθευμένου αποτελέσματος μέσω μιας ποιοτικής προσέγγισης, επί της ουσίας, της διερεύνησης του φωτισμού των στοιχείων της όψης ενός νεοκλασικού κτηρίου αντί της εφαρμογής ενός συμβατικού σχεδιασμού γενικού φωτισμού. Βασική αρχή της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η μελέτη των όψεων, η καταγραφή των μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων και η παρουσίαση διαφορετικών τρόπων φωτισμού των στοιχείων αυτών μέσω μιας πειραματικής ψηφιακής προσομοίωσης φωτισμού σε υπολογιστή, οδηγώντας τον μελετητή να ανακαλύψει τη σχέση ανάμεσα στο φως και στο αρχιτεκτονικό στοιχείο που φωτίζεται. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αξιολογούνται τέλος, από εμπειρογνώμονες στον τομέα του φωτισμού και στην πορεία γίνεται μια προσπάθεια σύνθεσης αυτών των αποτελεσμάτων σε μια όψη, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Επιπλέον, δημιουργείται μια ξεχωριστή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της φωτορύπανσης που προκαλείται από το φωτισμό των προσόψεων. Αυτή η μεθοδολογία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των επιπέδων φωτορύπανσης που μπορούν να ανιχνευθούν στα αποτελέσματα του φωτισμού που οι ειδικοί θεώρησαν ως ικανοποιητικά. Στην παρούσα διατριβή μελετώνται τα κτήρια της νεοκλασικής περιόδου, μιας πλήρους διαμορφωμένης αρχιτεκτονικής περιόδου. Παρόλα αυτά η δυνατότητα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας μπορεί να εξεταστεί και σε ιστορικά κτήρια διαφορετικών αρχιτεκτονικών περιόδων.
  • This “Methodology of Architectural Lighting for the Enhancement of Neoclassical Buildings”, presents evidence on lighting design decisions through a decision support system application. The proposed system is developed for lighting neoclassical buildings through a specific methodology. The main scope of the proposed toolset is to guide the lighting designer to achieve a verified result through a qualitative approach, in essence, investigating the illumination of the morphological and decorative elements of a neoclassical building instead of applying a conventional general lighting design. This is achieved through the collection of the most important decorative and architectural elements on façades of neoclassical buildings and then procedurally decomposed into modules according to the collection of elements and each module is lit and tested through lighting simulations. This process is scrutinized by experts in the field of lighting design. The most promising results are classified and present a number of different methods on how to light the façade of a neoclassical building. Finally, an attempt is made to combine these results into one facade in order to draw conclusions. Furthermore, a separate methodology is created for the calculation of the light pollution caused by the lighting of the facades of the buildings. This methodology aims to determine what levels of light pollution can be detected in visual lighting results that the experts considered satisfactory. This thesis studies the buildings of the neoclassical period, a fully formed architectural trend that has flourished in Europe since the middle of the 18th century and gradually dominated in many countries around the world. Nevertheless, the possibility of applying the proposed methodology can be considered in historical buildings of different architectural periods.
 10. Hellenic Open University
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.