Απόδοση χαρτοφυλακίου: αναζήτηση του σωστού μέσου για τον υπολογισμό της

 1. PhD dissertations
 2. Portofolio performance: The quest for the appropriate statistical mean for measuring it
 3. ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ, Σπυρίδων
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2011 [2011]
 6. Ελληνικά
 7. Αλεξάκης, Χρήστος
 8. Αστερίου, Δημήτριος | Βασιλείου, Δημήτριος | Δημητράς, Αυγουστίνος | Ηρειώτης, Νικόλαος | Σαμίτας, Αριστείδης | Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
 9. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου | Απόδοση επενδύσεων | Αριθμητικός μέσος | Γεωμετρικός μέσος | Αρμονικός μέσος | Αμερόληπτες προβλέψεις αποδόσεων | Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 10. social-sciences
 11. 266σ., πιν. γραφ.
  • Σε όποια πτυχή της ζωής μας χρησιμοποιούμε τον όρο "διαχείριση" υπονοούμε μία σειρά εννοιών, διαδικασιών και ενεργειών. Πρώτα-πρώτα υπονοούμε την ύπαρξη ενός διαχειριστή. Αυτός με την σειρά του λαμβάνει αποφάσεις και ενεργεί σύμφωνα με κάποιους κανόνες. Στη συνέχεια κάποιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται, και τέλος κάποιος αρμόδιος κρίνει κατά πόσο το αποτέλεσμα είναι θετικό και συνεπώς ο διαχειριστής άσκησε τα διαχειριστικά του καθήκοντα με επιτυχία ή όχι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει είτε μιλάμε για διαχείριση πολυκατοικίας, είτε μιλάμε για διαχείριση κρίσεως, είτε για διαχείριση εξουσίας, είτε για την διαχείριση χαρτοφυλακίου που μας αφορά........
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές