Οικονομικές επιδράσεις των μεταβολών χρήσεων γης εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης και άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων

 1. PhD dissertations
 2. Economic effects of changes in land use due to tourism development and other human activities
 3. Μαρινάκος, Κωνσταντίνος
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2012 [2012]
 6. Ελληνικά
 7. Αγιομυργιανάκης, Γεώργιος
 8. Μιχιώτης, Αθανάσιος | Παπαθεοδώρου, Ανδρέας | Καραγιάννη, Στυλιανή | Γιαννιάς, Δημήτριος | Ψυχάρης, Ιωάννης | Λαγός, Δημήτριος
 9. Μεταβολές χρήσεων γης | Τουριστική ανάπτυξη | Περιφερειακή ανάπτυξη | Οικονομική πολιτική | Χωρικός σχεδιασμός
 10. social-sciences
 11. πιν., γραφ.
  • ....Βασικός στόχος της παρούσας Διατριβής, είναι η κάλυψη του κενού που παρατηρείτε στην διεθνή βιβλιογραφία ως προς την ανάδειξη του συνόλου των οικονομικών επιδράσεων που αυτές οι μεταβολές χρήσεων γης έχουν στο εισόδημα στην απασχόληση στις αξίες γης κ.α.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.