Διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης των εργαζομένων στα ελληνικά νοσοκομεία

 1. PhD dissertations
 2. Identifying important motivational factors for professionals in greek hospitals
 3. Παλαιολόγου, Βικτωρία
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2010 [2010]
 6. Ελληνικά
 7. Νιάκας, Δημήτριος
 8. Λιαρόπουλος, Λυκούργος | Κεχαγιάς, Ιωάννης | Βασιλείου, Δημήτριος | Υφαντόπουλος, Ιωάννης | Τούντας, Ιωάννης | Αλετράς, Βασίλειος
 9. Παρακίνηση | Παράγοντες | Επαγγελματίες υγείας | Ελληνικά νοσοκομεία
 10. social-sciences
 11. ix, 252 σ., πιν., γραφ., ευρ.
  • Η υποκίνηση ή η παρακίνηση αποτελεί την διαδικασία εκείνη που επηρεάζει την συμπεριφορά των εργαζομένων ενός οργανισμού προς την κατεύθυνση να αυξήσουν την απόδοσή τους και να γίνουν παραγωγικότεροι στην εργασία τους. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων υποκίνησης ή παρακίνησης των εργαζομένων στα ελληνικά νοσοκομεία και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.