Χρηματοοικονομικοί παράγοντες και λογιστική αποτύπωση της μερισματικής πολιτικής: εμπειρική διερεύνηση στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις

 1. PhD dissertations
 2. The financial factors and the accounting implications of dividend policy: an empirical analysis of the greek firms listed in the Athens exchange
 3. Πούτος, Ευάγγελος
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2009 [2009]
 6. Ελληνικά
 7. Βασιλείου, Δημήτριος
 8. Συριόπουλος, Κωνσταντίνος | Αρτίκης, Γεώργιος | Ηρειώτης, Νικόλαος | Αλεξάκης, Χρήστος | Σάμιτας, Αριστείδης | Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
 9. Μερισματική πολιτική | Λογιστική | Χρηματοοικονομική | Χρηματοοικονομικοί παράγοντες | Ανάλυση παραγόντων | Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
 10. social-sciences
 11. vii, 389 σ., πιν., γραφ.
  • Η μερισματική πολιτική αποτελεί ένα από τα τρία βασικά αντικείμενα διαπραγμαύτευσης της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η μερισματική πολιτική έχει γίνει αντικείμενο έντονης έρευνας και μελέτης, κυρίως τα τελευταία πενήντα χρόνια. Συνεπώς η μερισματική πολιτική ασχολείται με θέματα τα οποία εξετάζουν κατα πόσο η πολιτική απόδοσης των κερδών στους μετόχους επηρεάζει τόσο την αξία όσο και την λειτουργία της επιχείρησης.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.