Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας περιεχομένου

 1. PhD dissertations
 2. Quality assurance in the production pf open and distance learning educational material: Setting standards for quality content
 3. Χαρτοφύλακα, Αντωνία-Μαρία
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2011 [2011]
 6. Ελληνικά
 7. Λιοναράκης, Αντώνιος
 8. Αναστασιάδης, Παναγιώτης | Παγγέ, Πολυξένη | Παναγιωτακόπουλός, Χρήστος | Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος | Χατζηνικήτα, Βασιλεία | Ματθαίου, Δημήτριος
 9. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Ομάδες δημιουργίας διδακτικού υλικού | Εκπαιδευτικός σχεδιασμός | Ακαδημαϊκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση | Πολυμορφική διάσταση της εκπαίδευσης | Προκατασκευασμένο εκπαιδευτικό υλικό
 10. humanities
 11. 379 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρετ.
  • Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα επιχείρησα να συμπτύξω σε λίγες σελίδες την πορεία της σκέψης και των εργασιών μου από την έναρξη της έρευνάς μου έως την ολοκλήρωσή της. Ειδικά για τη συγκεκριμένη ενότητα επέλεξα να εκφραστώ μέσα από το πρώτο πρόσωπο, καθώς περιγράφω προβληματισμούς, αδιέξοδα και ζητήματα που με απασχόλησαν μέχρι να ανακαλύψω τα θέματα που τελικά επέλεξα ως σημαντικά, για να ερευνήσω και τον τρόπο, με τον οποίο επέλεξα να τα επεξεργαστώ. Αρχικά, παρουσιάζω τη διαδρομή που ακολούθησα μέχρι να εστιάσω στο πρόβλημα και να διατυπώσω τα ερευνητικά ερωτήματα που με απασχόλησαν στη μελέτη μου. Στη συνέχεια, εκθέτω συνοπτικά τη μέθοδο που ακολούθησα προκειμένου να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά, τη μεθοδολογία της έρευνάς μου. Έπειτα, περιγράφω ορισμένα μορφολογικά στοιχεία, με τα οποία επέλεξα να διανθίσω το κείμενο της διατριβής, προκειμένου αυτή να παραπέμπει στο «εκπαιδευτικό πακέτο» που τόσο συχνά απαντάται στο διδακτικό υλικό Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ), καθώς και τους λόγους, για τους οποίους έκανα τη συγκεκριμένη επιλογή. Τέλος, παρουσιάζω τα εισαγωγικά στοιχεία του κάθε κεφαλαίου, δηλαδή τον σκοπό, τους επιμέρους στόχους και την περίληψη αυτών. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διατύπωση του προβλήματος και των ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς και της μεθοδολογίας προσέγγισης αυτών προκειμένου να δοθούν απαντήσεις παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής με τίτλο «Μεθοδολογία έρευνας». Σκοπός μου σε αυτή την εισαγωγική ενότητα είναι αφενός να δώσω από την αρχή στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα για το τι πραγματεύεται η εργασία μου και ποια δομή ακολουθεί και αφετέρου μια ιδέα της διαδρομής που διένυσα μέχρι να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα. Εξάλλου, αν αυτό που τελικά αξίζει είναι το ταξίδι, μια σύντομη περιγραφή της διαδρομής έχει το ενδιαφέρον της…
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές