Σχολική αξιολόγηση στην Ελλάδα και αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο διεθνές πρόγραμμα PISA: συγκριτική μελέτη

 1. PhD dissertations
 2. Αναγνωστοπούλου, Κυριακή
 3. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 4. 2015 [2015]
 5. Ελληνικά
 6. Χατζηνικήτα, Βασιλεία
 7. Δημόπουλος, Κωνσταντίνος | Σκουμιός, Μιχαήλ | Ραβάνης, Κ. | Κατσής, Α. | Κουμαράς, Π. | Τσακίρη, Δ.
 8. Σχολική αξιολόγηση | Αξιολόγηση γνώσεων | Πρόγραμμα Pisa | Αξιολόγηση δεξιοτήτων
 9. humanities
 10. πιν., σχημ.
  • Η εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών καθιστά αναγκαία την προσφυγή στις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Οι γνώσεις αυτές δεν αποτελούν πλέον κληρονομιά μόνο των ειδικών και επομένως μια από τις αποστολές του σχολείου είναι να δώσει πρόσβαση σε όλο και πιο μεγάλο αριθμό μαθητών στις γνώσεις αυτές.........
 11. Hellenic Open University
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές