Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους

 1. PhD dissertations
 2. Contribution of aniumation and film narrative in the creation of multimedia learning for teaching / learning aims
 3. Σιάκας, Σπυρίδων
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2011 [2011]
 6. Ελληνικά
 7. Λιοναράκης, Αντώνιος
 8. Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος | Μεϊμάρης, Μιχαήλ | Μακράκης, Βασίλειος | Ματσαγκούρας, Ηλίας | Αναστασιάδης, Παναγιώτης | Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος
 9. Κλασσική αφήγηση | Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Εκπαιδευτικά πολυμέσα | Ερευνητική τριγωνοποίηση | Μορφολογική ανάλυση | Εποικοδομητισμός
 10. social-sciences
 11. 2 τόμοι (Α' τόμος 453 σ. και Β' τομος 250 σ.), εικ., σχημ.
  • Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η οριοθέτηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού-διδακτικού υλικού εξΑΕ με βάση συγκεκριμένες παιδαγωγικές, αφηγηματικές και μορφολογικές αρχές
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.