Η συμβολή της βιωματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων

 1. PhD dissertations
 2. Φίλλιπς, Νίκη
 3. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 4. 2005 [2005]
 5. Ελληνικά
 6. Κόκκος, Αλέξιος
 7. Χατζηνικήτα, Βάσω | Λιοναράκης, Αντώνης | Μπακιρτζής, Κώστας | Μαυρογιώργος, Γιώργος | Κρίβας, Σπύρος | Κουλαΐδης, Βασίλης
 8. Βιωματική εκπαίδευση | Κοινωνικές ικανότητες | Εκπαίδευση ενηλίκων | Διά βίου μάθηση
 9. humanities
 10. 297 σ., εικ.
  • Ο λόγος για τον οποίο εκπονήθηκε η παρούσα διατριβή προέκυψε από την επιθυμία της ερευνήτριας να εξακριβώσει το βαθμό στον οποίο η Βιωματική1 Εκπαίδευση2 συμβάλλει στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Ικανοτήτων3 που απαιτείται να διαθέτουν οι ενήλικοι για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η επιθυμία αυτή γεννήθηκε μέσα από την πρακτική εκπαιδευτική της εμπειρία και την άμεση επαφή της με τον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς το επαγγελματικό της αντικείμενο είναι η εκπαίδευση τραπεζικών στελεχών σε θέματα Κοινωνικών Ικανοτήτων με τη χρήση βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Εφαρμόζοντας αυτές τις μεθόδους, έχει εντοπίσει εμπειρικά τόσο την άμεση ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και την αυξημένη διάθεσή τους να θέσουν, στη συνέχεια, σε εφαρμογή στο καθημερινό τους επαγγελματικό περιβάλλον τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις. Κατά την προσπάθειά της να επιβεβαιώσει θεωρητικά και ερευνητικά τα συμπεράσματα στα οποία στην πράξη είχε καταλήξει, ξεκίνησε τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας4, στην οποία εντόπισε θεωρίες με τις οποίες ταυτίστηκε αλλά και επηρεάστηκε άμεσα. Μια από τις θεωρίες που αρχικά επηρέασε τις πρακτικές της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, και που τη βοήθησε να ξεκαθαρίσει και να συγκεκριμενοποιήσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα αυτών των τεχνικών, είναι η θεωρία της Εμπειρικής Εκπαίδευσης του D. Kolb (1984). Τα παραπάνω ερεθίσματα λειτούργησαν ως κίνητρο5 για τη διεξαγωγή της παρούσας επιστημονικής μελέτης, η οποία έχει ως γενικό σκοπό μέσα από τη διερεύνηση να εντοπιστεί, με όσο το δυνατόν περισσότερα μετρήσιμα στοιχεία, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της Βιωματικής Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Ικανοτήτων του ενήλικα επαγγελματία.
 11. Hellenic Open University
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.