Πολιτιστική Διαχείριση, Πολιτιστικοί οργανισμοί και Τοπική ανάπτυξη: Η συμβολή του Λυκείου των Ελληνίδων

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.