Η Κοινωνία των Πολιτών και η συμμετοχή της στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Μελέτη περίπτωσης: Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ξάνθης ως δυναμικός παράγοντας ανάπτυξης μέσα στο ιδιόμορφο περιβάλλον της περιοχής της Θράκης.

  1. MSc thesis
  2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.