Ο Διαπολιτισμικός Διάλογος στην ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική. Σύγκριση των συναφών πολιτιστικών πολιτικών της Ελλάδας και της Γαλλίας

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.