Νέα σχολικά βιβλία και γλωσσική επίγνωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΣτην εργασία αυτή αναφέρομαι στη γλωσσική επίγνωση, στα νέα βιβλία Γλώσσας Α´βαθμιας εκπαίδευσης και μελετώ τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα διερευνώ κατά πόσο τα καινούρια βιβλία οδηγούν σε μεγαλύτερη γλωσσική επίγνωση τους μαθητές σε σχέση με τα παλαιότερα ως προς τα κειμενικά είδη της περιγραφής, της επιχειρηματολογίας αλλά και τον προφορικό και γραπτό λόγο.Για να το πετύχω αυτό εξετάζω την ύπαρξη βασικών στοιχείων που συνθέτουν κείμενα περιγραφής και επιχειρηματολογίας σε γραπτά μαθητών Γ´ τάξης, που διδάχτηκαν το γλωσσικό μάθημα με τα νέα σχολικά εγχειρίδια και μαθητών Δ´τάξης, οι οποίοι διδάχτηκαν το μάθημα της Γλώσσας με τα παλαιά βιβλία, καθώς και την ύπαρξη στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά των μαθητών και των δύο τάξεων που αναφέρθηκαν.Η έρευνα μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές της Γ´ τάξης αν και μικρότεροι σε ηλικία από αυτούς της Δ´τάξης εμφανίζουν μεγαλύτερη επίγνωση κατά τη συγγραφή κειμένων περιγραφής και επιχειρηματολογίας αλλά μικρότερη επίγνωση από αυτούς της Δ´τάξης αναφορικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο.Το γεγονός αυτό με οδηγεί στο να προτείνω μία στροφή της διδακτικής διαδικασίας τόσο στην κειμενική κατασκευή, όσο και στην κοινωνική και πολιτιστική φύση τωνπρακτικών ανάγνωσης και γραφής, ώστε να αυξηθεί η γλωσσική επίγνωση των μαθητών Α´βαθμιας εκπαίδευσης.ABSTRACTIn this project I am referring to language awareness and the new school books in language, in primary education. I am also studying the relationship between them. Particularly I am defining to what concern the new books lead to bigger language awareness on students in relationship with the older books, referring to the texts, thekinds of description, the facts but also the spoken and written language. To achieve that I am taking the existence of basic facts into consideration which composedescriptive texts and facts on written class work observed on students of the 3rd class who were taught the linguistic subject by the new school books and also students of the 4th class who were taught the subject of language by the old books, as well as the existence of facts of oracy in written skills of students of both referred classes.My research leads me to the conclusion that the students of 3rd grade, even younger at age, had a wider language awareness than the ones of the 4th grade in written texts with descriptional character and stating facts, but had less awareness than the ones of the 4th grade, concerning the oral and written language. This fact leads me to suggesting another way of teaching procedure, giving emphasis on text construction, as well as on social and cultural nature of reading and writing practices,so as to increase language awareness of students in primary education.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.