Διερεύνηση, μέσα από τις απόψεις των φοιτητών της ΘΕ ΔΕΟ13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ", σχετικά με το αν οι δραστηριότητες του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, συντελούν στην αποτελεσματική μάθηση των μαθηματικών με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

  1. MSc thesis
  2. ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΝΙΚΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.