Η συμβολή της τεχνολογικής εφαρμογής «επαυξημένη πραγματικότητα» (augmented reality) στην οργάνωση και ανάπτυξη εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 21 Αυγούστου 2012 [2012-08-21]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.