Μαθηματική ικανότητα, μεταγνωστικές εμπειρίες και αυτοαντίληψη μαθητών δημοτικού σχολείου [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΠΕΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.