Γυναίκα και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση [Cd-rom] : ζητήματα φυλετικής διαφοροποίησης, σπουδών και εξέλιξης : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΑΒΑΚΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παιδεία είναι σημαντικός παράγοντας στην ατομική κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του ατόμου. Οι διεθνείς οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη την εκπαίδευση του ατόμου καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι συνθήκες λοιπόν τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, φιλοσοφικός πυρήνας της οποίας είναι ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να μπορούν να την απολαμβάνουν καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.Η γυναικεία εκπαίδευση έγινε αντικείμενο μελέτης, λόγω της φυλετικής διαφοροποίησης που παρατηρείται στην Ανώτατη Εκπαίδευση κυρίως. Υπερεκπροσωπούνται στις θεωρητικές, παιδαγωγικές και σχολές παροχής υπηρεσιών και υγείας και υποεκπροσωπούνται στις θετικές και τεχνολογικές σχολές. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο η φυλετική διαφοροποίηση να είναι μεγαλύτερη σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση αίροντας τους περιορισμούς του χρόνου του τόπου και του ρυθμού μελέτης κάθε ατόμου, έχει θεωρηθεί φιλική για τις γυναίκες. Αντικείμενο αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει τη φυλετική διαφοροποίηση που υπάρχει στην εκπαίδευση, τις σπουδές των γυναικών στην ΑεξΑΕ και την εξέλιξη των γυναικών μέσα από αυτές τις σπουδές σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία καταγράφει και αναλύει τις αντιλήψεις των αποφοίτων γυναικών του Ε.Α.Π. του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» που εκπόνησαν τη Διπλωματική τους εργασία στη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.