Η χρήση της τεχνολογίας και του εκπαιδευτικού λογισμικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της μουσικής στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης [Cd-rom] : μια συγκεκριμένη πρόταση, επικεντρωμένη στα μουσικά όργανα : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.