Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών [Cd-rom] : μελέτη περίπτωσης : Νομός Φωκίδας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Με την παρούσα εργασία διερευνήσαμε το ρόλο του διευθυντή σχολείου στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες που μπορεί να λαμβάνει, στις πρωτοβουλίες που μπορεί να ενθαρρύνει και στην αξιοποίηση των υποδομών. Η εργασία μας περιέχει εννοιολογικό θεωρητικό πλαίσιο, έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων, συμπεράσματα και προτάσεις. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στα σχολεία πρωτοβάθμιας (δημοτικά μόνο) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Φωκίδας. Αποδείξαμε πως οι διευθυντές που έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση και πιστοποιηθεί στις νέες τεχνολογίες έχουν αυξημένο ρόλο στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνουν πολλές πρωτοβουλίες συναδέλφων, ενώ υπάρχουν περιθώρια καλύτερης αξιοποίησης των υποδομών Πληροφορικής των σχολείων.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.