Η αποκλειστική χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση από απόσταση σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Απόψεις για τα πλεονεκτήματα, προβλήματα και τα ζητήματα πιστοποίησης και αναγνώρισης των τίτλων σπουδών στην αγορά εργασίαs.

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 31 Ιανουαρίου 2010 [2010-01-31]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.