Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/43262
Title: Αναγνώριση Τάσεων σε Καινοτόμα Καταναλωτικά Προϊόντα (Gadgets) με τη Χρήση Μεθόδων Ανάλυσης Συναισθήματος: Μία Εφαρμογή στην Περιοχή των Κοινωνικών Δικτύων.
Authors: Κυτάνης, Στέφανος
metadata.dc.contributor.advisor: Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ
Keywords: Εξόρυξη Δεδομένων;Data Mining;Ανάλυση Συναισθήματος;Sentiment Analysis;Κοινωνικά Δίκτυα;Social Networks;Διαδίκτυο;Internet;Σχεδιασμός Λογισμικού;Software Design;Τεχνολογία Λογισμικού;Software Engineering;Γλώσσες Προγραμματισμού;Programming Languages;Διαχείριση Δεδομένων;Data Management;Ανάλυση Δεδομένων;Data Analysis
Issue Date: 28-Sep-2019
Abstract: Η καθολική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο των έξυπνων συσκευών (Smartphones, Smartwatch, Tablets, Wearables, που αποτελούν την ναυαρχίδα των προϊόντων που αναγνωρίζουμε με τον όρο Gadgets*) και η συμμετοχή και χρήση των κοινωνικών δικτύων από την συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού και ειδικότερα των νεότερων γενεών, δημιουργεί καθημερινά ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που περιέχει προσωπικές, υποκειμενικές και αντικειμενικές απόψεις και πληροφορίες για κάθε πιθανό θέμα. Ο όγκος των πληροφοριών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όλες τις επιχειρηματικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κ.λ.π. δραστηριότητες. Η γνώμη και η τοποθέτηση των χρηστών για κάποιο θέμα, προϊόν ή υπηρεσία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον αποδέκτη αυτής της πληροφορίας. Μία εταιρεία μπορεί να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος προσδιορίζοντας την τάση του κοινού για το προϊόν την δεδομένη χρονική περίοδο. Προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει πρόσβαση στις τοποθετήσεις (γνώμες) που εκφράζει το κοινό κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα (twitter, facebook, …) καθώς επίσης και την δυνατότητα να τις αναλύσει αυτοματοποιημένα (λόγω τεράστιου όγκου), να τις διαβαθμίσει, να τις κατατάξει και εντέλει να εξάγει συμπεράσματα. Η Ανάλυση Συναισθήματος ως επιστημονικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης καλείται και έχει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες από τα κοινωνικά δίκτυα, διαβάζοντας, μαθαίνοντας και τελικά, εξάγοντας συμπεράσματα χρήσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ανάλυση Συναισθήματος (Sentiment Analysis) στα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις. Στόχος της είναι η αυτόματη αναγνώριση της γνώμης που εκφράζεται μέσα από τις δημοσιεύσεις των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα για κάποιο θέμα ενδιαφέροντος και η ταξινόμηση αυτής της γνώμης ως θετικής, αρνητικής ή ουδέτερης που ονομάζεται πολικότητα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανάλυση συναισθήματος με τεχνικές επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης από κείμενα (tweets) που προέρχονται από το κοινωνικό δίκτυο Twitter και αφορούν στην τάση των ανθρώπων απέναντι σε καινοτόμα προϊόντα (Gadgets). Με τον όρο τάση μελετάται η προδιάθεση, η υιοθέτηση, η χρήση και η αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και γενικότερα η στάση του κοινού απέναντι σε αυτά. Η εργασία εστιάζει σε δύο κυρίως σημεία που διαφοροποιούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία: (α) Ερευνά την πιθανότητα εφαρμογής σε μεικτά σύνολα δεδομένων παρακάμπτοντας το πλαίσιο που αναφέρεται στον αυστηρό προσδιορισμό τόσο του πεδίου μελέτης όσο και των ορίων πάνω στα οποία θα εφαρμοστεί η Ανάλυση Συναισθήματος (Domain Specific). Σαφώς στα μεικτά σύνολα δεδομένων τα επιμέρους υποσύνολα δεν είναι απολύτως ξένα μεταξύ τους αλλά ούτε και απόλυτα προσδιορισμένα. (β) Μετά την εκπαίδευση του Naive Bayes Algorithm και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας του σε σύνολα δεδομένων γνωστής πολικότητας, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται σε κείμενα άγνωστης πολικότητας και μελετάται η ορθότητα της πρόβλεψης του αποτελέσματος δηλαδή η σωστή κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία πολικότητας. Τα αποτελέσματα της ΔΕ υποδεικνύουν ότι είναι δυνατή σε μεγάλο βαθμό η πρόβλεψη της τάσης του κοινού απέναντι σε καινοτόμα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τα tweets των χρηστών για τα προϊόντα αυτά. *Gadget : Mηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή η οποία θεωρείται καινοτομία (νεωτερισμός) και συνήθως διαθέτει και εκτελεί συγκεκριμένες έξυπνες λειτουργίες. Μπορεί να είναι και εργαλείο. Συνήθως έχει σχετικά μικρό μέγεθος και η λειτουργία της κάνει την ζωή του χρήστη της πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ιδιαίτερα πολύπλοκες συσκευές όπως τα smartphones, tablets, laptops συνήθως δεν τα αποκαλούμε Gadgets αν και ιεραρχικά βρίσκονται στην κορυφή του όρου.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΛΣ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΜ104524_Κυτάνης_Στέφανος.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής4.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons