Ο Χιλιασμός στην πρώτη Εκκλησία και στην σύγχρονη εποχή

 1. MSc thesis
 2. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 01 Οκτωβρίου 2016 [2016-10-01]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Αρτέμη, Ειρήνη
 8. Δεσπότης, Σωτήριος
 9. Χιλιασμός | Μάρτυρες του Ιεχωβά | Αποκάλυψη | Αιρέσεις | Βασιλεία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία
 10. Πηγές: 30 Βιβλιογραφία: 56
 11. 24
 12. 0
 13. Αδραχτάς, Β., Βαλλιανάτος, Ά., Δεσπότης, Σ., Η Ορθοδοξία στον 20ό Αιώνα. Ο Διάλογος της Ορθοδοξίας με Δύση και Ανατολή, τ. Γ’, (Πάτρα: εκδ. ΕΑΠ, 2008).
  • Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις σχετικά με το τέλος του κόσμου, την τελική κρίση των ανθρώπων, τη δικαίωση των δικαίων, την τιμωρία των αμαρτωλών από το Μεσσία και τη βασιλεία Του επί χίλια χρόνια αποτελούν το περιεχόμενο της αίρεσης του Χιλιασμού. Η αίρεση αυτή βασίστηκε στο βιβλίο της Αποκάλυψης και κυρίως στο κεφάλαιο 20 και στους στίχους 1-10. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί πώς προέκυψε η διδασκαλία για τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού και τι επιπτώσεις είχε στις χριστιανικές κοινότητες των διαφόρων εποχών. Αναφερόμαστε ποιοι πατέρες ερμήνευσαν ορθόδοξα το κείμενο αυτό της Αποκάλυψης και πώς ερμηνεύτηκε το εν λόγω χωρίο λανθασμένα από κάποιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς δημιουργώντας αιρέσεις. Στη συνέχεια αναφερόμαστε, εν συντομία, σε σημερινές αιρέσεις που πρεσβεύουν το χιλιασμό ως κάτι υλικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ανάλυση διεξοδική γίνεται για τη χιλιαστική διδασκαλία όσον αφορά στην αίρεση των Ιεχωβάδων, αναφερόμενοι και στη γενικότερη διδασκαλία αυτής της επικίνδυνης αίρεσης.
  • The religious beliefs about the end of the world, the final judgment of the people, the vindication of the just, the punishment of sinners by the Messiah and His kingdom for one thousand years are the content of the heresy of millenarianism. This heresy was based on the book of Revelation and especially on chapter 20 and verses 1-10. The present thesis is an attempt to show how the teaching of the millennial reign of Christ was created and what impact it had on Christian communities in various periods. We refer to how the orthodox Fathers interpreted this text of Revelation and how it was interpreted incorrectly by some ecclesiastical writers. By this way the latter created heresies. Then, we briefly refer to current heresies that profess the millenarianism as something material before the Second Coming of Christ. We analyze with many details the heresy of witness of Jehovah, mainly about its teaching for a thousand years kingdom of God.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.