Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς από το 1917 μέχρι σήμερα

The Russian Orthodox Church Outside Russia from 1917 until today (english)

 1. MSc thesis
 2. Μαντάλης, Σάββας
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 01 October 2017 [2017-10-01]
 5. Ελληνικά
 6. 206
 7. Δεσπότης, Σωτήριος
 8. Δεσπότης, Σωτήριος | Λόης, Γεώργιος Νεκτάριος
 9. Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς | ΡΟΕΔ | Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί | ΓΟΧ | Παλαιοημερολογίτες | Πατριαρχείο Μόσχας | Russian Orthodox Church Outside Russia | ROCOR | ROCA | Moscow Patriarchate | Genuine Orthodox Christians | GOC | Oldcalendarists
 10. 3
 11. 30
 12. 22
 13. Περιέχει εικόνες
 14. Λόη Γεωργίου Νεκταρίου Αθ., «Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρωσία (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα)», στο Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», τ. Α´, εκδ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πάτρα 2010
  • Η διαμόρφωση και η ιστορική πορεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς έπειτα από την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία μέχρι σήμερα. Η διοικητική της οργάνωση, η στάση της ως προς την επίσημη Εκκλησία της Ρωσίας, οι σχέσεις της με τις άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, η σχέση της με τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς («παλαιοημερολογίτες») της Ελλάδος. Η επανασύνδεσή της με το Πατριαρχείο Μόσχας. Οι εσωτερικές έριδες και διενέξεις της.
  • The formation and the historical way of the Russian Orthodox Church Outside Russia, after the October Revolution in Russia until today, her administrative structure, her attidute towards the Moscow Patriarchate, her relationships with the other autocephalous Churches, her relations with the Genuine Orthodox Christians (“old-calendarists”) of Greece. Her reconciliation with the Moscow Patriarchate. Her internal disputes and conflicts.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.