Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

THE CRISTIAN ORTHODOX FAITH THROUGH THE ATHENIAN LETTERS OF GRIGORIOS XENOPOULOS IN THE MAGAZINE DIAPLASIS TON PAIDON (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 01 Οκτωβρίου 2017 [2017-10-01]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΠΡΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΠΡΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
 9. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 10. 193
 11. 2
 12. 0
 13. ΚΑΝΕΝΑ
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τις αθηναϊκές επιστολές του Γρηγόριου Ξενόπουλου στο περιοδικό «Διάπλασις των Παίδων», στις οποίες είναι διάχυτη η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Το περιοδικό αποκαλύπτεται ως μια «λογοτεχνική Εκκλησία» για τους νέους και τις νέες αλλά και για όλη την ελληνική οικογένεια. Τα μηνύματα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης όπως είναι η αγάπη, η ειρήνη, η ευσέβεια, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η φιλανθρωπία, η πρόοδος, η πίστη, η προσευχή, και άλλα, περιγράφονται από τον συγγραφέα στις αθηναϊκές επιστολές και αναλύονται σε αυτή την εργασία. Ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία και τα Ευαγγέλια αποτελούν κύρια πηγή άντλησης θεμάτων για τις επιστολές του Ξενόπουλου. Χριστιανικά πανανθρώπινα μηνύματα καθοδηγούν τη σκέψη του συγγραφέα των αθηναϊκών επιστολών. Μέσα από την συγγραφή αυτών, ο Ξενόπουλος αποκαλύπτεται ως ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και έχει ως κύριο στόχο την μύηση των παιδιών στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Η γέννηση του Χριστού, το πρόσωπο της Παναγίας και οι δύο μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, Χριστούγεννα και Πάσχα, μαγεύουν και συγκινούν τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Ο συγγραφέας των αθηναϊκών επιστολών υπερασπίζεται την ισότητα των δύο φύλων και πιστεύει, όσον αφορά τη σχέση Επιστήμης και Θρησκείας, ότι καμία επιστημονική κοσμογονία δεν μπορεί να θίξει την ιδέα και την παντοδυναμία του Θεού, που αποτελεί το πρώτο αίτιο κάθε φαινομένου, κάθε δύναμης και κάθε ενέργειας.
  • SUMMARY The present thesis analyses the Athenian letters of Grigorios Xenopoulos in the magazine "Diaplasis ton Paidon", in which the Christian Orthodox faith is diffused. The magazine is revealed as a "literary Church" for young people, boys and girls, but also for the whole Greek family. The messages of the Christian Orthodox faith, among others love, peace, piety, respect, solidarity, justice, charity, progress, faith, prayer, are described by the author in the Athenian letters and are analysed in this work. God, Christ, Lady Mary and the Gospels are the main sources of inspiration that Xenopoulos drew on in his letters. Universal Christian ideals provide guidance to the spirit of the writer of Athenian letters. Through writing, Xenopoulos emerges as a deeply religious man whose main aim is to initiate children into the Christian Orthodox faith. The birth of Christ, the face of Virgin Mary and the two great celebrations of Christianity, Christmas and Easter, fascinate and appeal to Grigorios Xenopoulos. The writer of Athenian letters defends gender equality and believes, regarding relationship between Science and Religion, that no scientific cosmogony can affect the concept and omnipotence of God, who is the first cause of every phenomenon, every power and energy.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.