Μεταβλητή ακουστική κλειστού χώρου μουσικής εξάσκησης και ηχογράφησης μέσω εναλλασσόμενων ακουστικών στοιχείων.

Variable acoustics in music practicing and recording rooms using interchangeable acoustic panels (english)

 1. MSc thesis
 2. Σπανός, Παναγιώτης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 September 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 36
 7. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 8. Μπάρκας, Νικόλαος
 9. Ακουστική | Μεταβλητή | Αντήχηση | Μουσική
 10. 2
 11. 2
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες.
  • Η ακουστική απόδοση μιας αίθουσας μουσικής εξάσκησης και ζωντανής ηχογράφησης είναι συνήθως στατικά διαμορφωμένη με κύριο στόχο την αποφυγή υπερβολικής αντήχησης και των συντονισμών στο εσωτερικό της και πολύ συχνά με κύριο γνώμονα την επαρκή ηχομόνωση προς τον εξωτερικό χώρο. Έτσι η ποιοτική απολαβή αλλάζει κατά πολύ με τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των μουσικών συγκροτημάτων και του τύπου μουσικής που εκτελείται εντός της αίθουσας. Με στόχο τη δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφόρων τύπων μουσικής διατηρώντας σε ικανοποιητικό βαθμό τις ακουστικές παραμέτρους εκείνες που ενδιαφέρουν κατά την εκτέλεση και ακρόαση ζωντανής μουσικής σε κλειστό χώρο, διερευνάται η δυνατότητα, η χρησιμότητα και πιθανές πρακτικές προεκτάσεις μεταβλητής ακουστικής σε κλειστό χώρο και συγκεκριμένα σε υπαρκτή αίθουσα μουσικής εξάσκησης του WudSound studio που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής. Αρχικά ορίζονται οι ακουστικές παράμετροι που συμβάλουν ποιοτικά στην εμπειρία της μουσικής εξάσκησης και ορίζονται οι επιθυμητές τιμές τους ανά πιθανό τύπο μουσικής που μπορεί να εξυπηρετήσει ο χώρος. Στη συνέχεια γίνεται αποτύπωση του χώρου και καταγράφεται με αντίστοιχες μετρήσεις και αναλύσεις η ακουστική συμπεριφορά του. Ακολουθεί εξομοίωση σε λογισμικό ακουστικού σχεδιασμού με σκοπό την κατά το δυνατό πιστή αναπαραγωγή των μετρήσεων. Με τη χρήση του λογισμικού και του μοντέλου που δημιουργήθηκε διερευνώνται οι καταστάσεις ακουστικού σχεδιασμού που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τους διαφορετικούς τύπους μουσικής και ορίζονται ρεαλιστικές ακουστικές παρεμβάσεις στον υπάρχοντα χώρο αξιοποιώντας μόνιμα εγκατεστημένα μεταβλητά ακουστικά στοιχεία.
  • The acoustic performance of a music practicing and live recording room is usually set mainly for avoiding excessive resonance and room modes inside as well as for adequate sound insulation towards the outside. Thus, the perceived acoustic quality changes greatly with the differentiation of a music groups’ composition and the type of music performed within the room. To be able to serve different types of music while maintaining a satisfactory level for the acoustic parameters of interest in such a room, we explore the possibility, usefulness, and practical extensions of indoors variable acoustics and specifically for an existing room at WudSound studio in Athens, Attica. Initially, the acoustic parameters that contribute qualitatively to the experience of music practicing and their desired values are defined for different types of music. The room structure and its acoustic behavior is recorded and analyzed by means of the respective acoustic measurements. This is followed by the room’s simulation in an audio design software with the aim to reproduce the measurements as accurately as possible. Using the simulation, the acoustic design that would best serve the different types of music are investigated and realistic acoustic design interventions are defined, utilizing permanently installed variable acoustic elements.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές