Επιπτώσεις από την εφαρμογή των DRGs στη διαχείριση της νοσοκομειακής παραγωγής : η εμπειρία από τη λειτουργία των DRGs στο γερμανικό νοσοκομείο

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.