Η υποκίνηση των εργαζόμενων σε δημόσιους οργανισμούς: η περίπτωση ενός νοσοκομείου

  1. MSc thesis
  2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.