Ακουστική ανάλυση σπηλαίων του Πάνα ανά την Ελλάδα, και συσχετισμός με τη φυσιολογία των ξύλινων πνευστών μουσικών οργάνων

Acoustical analysis of Pan's caves across Greece, and correlation with the acoustics of the woodwinds. (english)

 1. MSc thesis
 2. Βότσκος, Σωκράτης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 October 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 199
 7. Καλλιόπη, Χουρμουζιάδου
 8. Ακουστική Σπηλαίων, Αρχαιοακουστική, Ακουστική των σπηλαίων του Πάνα, Ακουστική λατρευτικών χώρων
 9. 1
 10. 24
 11. 66
 12. Πίνακες 11, εικόνες (περίπου 50), χάρτες (5).
 13. Φλώρος, Α. Ήχος και Τέχνες Τόµος Α. Πάτρα: Εκδόσεις Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστηµίου., 2013.
  • Στην εργασία αυτή διερευνάται η ακουστική των σπηλαίων, και πιο συγκεκριμένα των σπηλαίων που είχαν λατρευτική χρήση στην αρχαιότητα. Τα επονομαζόμενα Σπήλαια του Πάνα, των οποίων η λατρευτική χρήση εντάθηκε κατά τη κλασσική εποχή στην περιοχή της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας όπου εστιάζει η έρευνα. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ακουστικής των συγκεκριμένων σπηλαίων και η σύνδεση της πιθανής επιλογής τους ως λατρευτικούς χώρους της συγκεκριμένης θεότητας (του θεού Πάνα και των νυμφών καθώς και του Ερμή) με βάση την ακουστική τους απόκριση. Παράλληλα θα μελετηθούν κάποιες βασικές αρχές της ακουστικής των ξύλινων πνευστών, τα οποία και αποτέλεσαν βασικό κομμάτι της λατρείας του βουκολικού θεού, συνδέοντας ένα κομμάτι της έρευνας με την υποκειμενική αντίληψη του ήχου και την ακουστικής ποιότητας των σπηλαίων, με βάση ηχογραφημένη μουσική στο χώρο ή συνέλιξης της κρουστικής απόκρισης του χώρου με ενορχήστρωση πνευστών (solo, ντουέτο η και μεγαλύτερο σύνολο πνευστών), κάνοντας χρήση ερωτηματολογίου. Στο μεταξύ, παρουσιάζονται μαζί με αναφορές στην επιστήμη της αρχαιοακουστικής, ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των πνευστών μουσικών οργάνων και τη φυσιολογία τους καθώς και γενική αναφορά σε σπήλαια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα οποία ήδη πραγματοποιούνται συναυλίες, ενώ εξετάζονται και οι περιπτώσεις άλλων χώρων αρχαιοακουστικού ενδιαφέροντος που έχουν μελετηθεί. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στη μέθοδο της κρουστικής απόκρισης χώρων για την αντικειμενική μελέτη των χώρων του εκάστοτε σπηλαίου, ενώ εν συνεχεία χρησιμοποιείται για κάποια σπήλαια η μέθοδος/διαδικασία της συνελίξεως (convolution reverb) για την υποκειμενική θεώρηση της ακουστικής τους, για την ηχητική προσομοίωση του συνόλου πνευστών, ενώ για το solo και τα ντουέτα παρουσιάζονται ηχογραφήσεις στον ίδιο χώρο των μετρήσεων.
  • In the current study, the acoustics of the caves where god Pan was worshipped in ancient times is investigated. It is based on the hypothesis that the caves associated with god Pan’s worshipping present excellent acoustics. Sound metric (meter) data and live recordings together with convolution process material. We work on this case and prove the realtion between good/excellent acoustics and god Pan’s and Hermes worshipping. A woodwind music instruments composition is gonna be used as a way of judging whether or not the hypothesis stands. They methodology that we use, is based on the Impulse Response Method, for each one of the caves and their multiple chambers, in cases where the physical approach is possible. Furthermore, we use the convolution reverb process is carried out, using the afore-mentioned woodwind music production, while having in hand several solo or duet live recordings of woodwinds for each one of the caves is presented.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές