Η είσοδος της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. στην αγορά προϊόντων εμπλουτισμένων με πρωτεΐνη

The insertion of the dairy company DELTA FOODS S.A. to the market of dairy products enriched with protein (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανδηλαράς, Χρήστος
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 02 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-02]
 5. Αγγλικά
 6. 96
 7. Ραχανιώτης, Νικόλαος
 8. Ραχανιώτης, Νικόλαος | Παναγιώτου , Νικόλαος
 9. Λειτουργικά προϊόντα | Γάλα εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη | Γιαούρτι Εμπλουτισμένο με Πρωτεΐνη | Προωθητικές Ενέργειες | Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. | Καταναλωτικό Κοινό | Functional Products | Milk Enriched with Protein | Yoghurt Enriched with Protein | Marketing Plan | Dairy Company DELTA FOODS S.A. | Target Group
 10. 2
 11. 17
 12. πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες
  • Οι σημερινοί καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί όσον αφορά σε θέματα ποιότητας, διατροφής και υγείας. Τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων ανθρώπων στις ανεπτυγμένες κοινωνίες απαιτούν προϊόντα «εμπλουτισμένα» με πρωτεΐνη. «Εμπλουτισμένα» προϊόντα είναι αυτά που έχουν υποστεί τροποποίηση, έτσι ώστε να αυξηθεί η περιεκτικότητά τους σε οποιοδήποτε συστατικό προσδίδει όφελος στην υγεία του καταναλωτή. Στα «εμπλουτισμένα» προϊόντα επίσης έχει αφαιρεθεί ποσότητα λίπους ή ποσότητα λακτόζης με αποτέλεσμα να είναι πιο θρεπτικά για τον οργανισμό. Τα «εμπλουτισμένα» τρόφιμα αποτελούν έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς προσφέρουν στους καταναλωτές επιπλέον οφέλη για την υγεία τους. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια νέα ευκαιρία για τη Γαλακτοβιομηχανία "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε." να ενταχθεί στη νέα αυτή αγορά τροφίμων και να οδηγηθεί στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία θα είναι εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη και ορισμένα πολύτιμα στοιχεία για τον οργανισμό, όπως είναι η βιταμίνη D, το ασβέστιο, ο σίδηρος και τα ιχνοστοιχεία. Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια έρευνα για λογαριασμό της Γαλακτοβιομηχανίας "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε." που έχει ως στόχο να προσδιορίσει το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται τέτοιου είδους προϊόντα, τον τύπο του προϊόντος που προτιμούν οι καταναλωτές (επιδόρπιο γάλακτος, επιδόρπιο γιαουρτιού, μπάρες ή δημητριακά) και τα βασικά χαρακτηριστικά των σχεδιαζόμενων προϊόντων. Αναλύεται η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας. Επίσης, διεξάγεται συγκριτική μελέτη με τα αντίστοιχα προϊόντα ανταγωνιστικών εταιρειών και διερευνάται η πολιτική που θα ακολουθήσει η Γαλακτοβιομηχανία "ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε." όσον αφορά στις προωθητικές ενέργειές της και στον τρόπο διαφήμισής τους. Επιπλέον, γίνεται εκτίμηση των πωλήσεων και των αναμενόμενων κερδών που θα φέρουν τα προϊόντα στη Γαλακτοβιομηχανία. Η έρευνα πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, έγιναν προσωπικές συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος καταναλωτών. Στο δεύτερο επίπεδο συμπληρώθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο από τους συμμετέχοντες. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και εξάγονται συμπεράσματα όπου συνοψίζεται ολόκληρη η έρευνα.
  • Nowadays consumers are becoming more and more demanding on issues concerning quality, diet and health. During the recent years the alimentary habits of modern people in the developed world demand products enriched with protein. These products are the ones that have been modified in such a way so that their concentration in certain ingredients is increased, benefiting the health of the consumers. Those enriched products are deprived of fat or certain amounts of lactose, coming more nutritious for the human body. The enriched products constitute a rapid developing sector of food industry since they offer consumers additional benefits for their health. At the same time, a new chase is given to dairy company "DELTA FOODS S.A." to become a part of this new "food market" and be led to the production of dairy products that will be enriched with protein and other ingredients valuable for the human body such as vitamin D, calcium, Fe and nutrients. This dissertation is a survey for «DELTA FOODS S.A.", aiming to define the customers’ group for this kind of products, the type of product those consumers prefer (milk dessert, yoghurt dessert, fitness bars or cereals), the main characteristics of those under design products and their basic ingredients. The method used and the way this survey is conducted are analyzed. Moreover, a study based on the competitive products and the tactic followed by "DELTA FOODS S.A." as far as promotion and advertising are concerned, is also conducted. Furthermore, an estimation of sales and prospective profits is made. This survey is conducted in two phases. The first one concerns interviews with consumers and the second one the completion of a questionnaire given to people participating in the survey. The results and conclusions summarize this survey.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.