Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών Προϊόντων Προσωπικής φροντίδας: Η περίπτωση της Apivita.

Financial Analysis of Personal Care Products Firms: The case of Apivita (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαθανασίου, Αναστάσιος
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 03 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-03]
 5. Αγγλικά
 6. 62
 7. Κουσενίδης, Δημήτριος
 8. Κουσενίδης, Δημήτριος | Τζόβας , Χρίστος
 9. Χρηματοοικονομική ανάλυση | Financial analysis | Προϊόντα προσωπικής φροντίδας | Personal care products | Απιβίτα | Apivita
 10. 35
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
 12. Eriotis,N. (2005) Financial Management and accounting Vol.4.Patras: HOU.
  • Ο κλάδος των ειδών προσωπικής φροντίδας ήταν ένας πολλά υποσχόμενος και εξελίξιμος κλάδος πριν την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο κλάδος υπέστη ένα σοβαρό οικονομικό σοκ. Οι μεγάλες ελληνικές εταιρίες του χώρου, όπως η APIVITA S.A και ο Κορρές, υιοθέτησαν μια επεκτατική στρατηγική για να αντεπεξέλθουν. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία ερευνούμε τις στρατηγικές αποφάσεις της APIVITA S.A. μέσα από το πρίσμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε συνδυασμό με μια ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών συνθηκών, καθώς και των δυνάμεων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών για την επιχείρηση.
  • The personal care products sector was promising and rapidly evolving before the economic crisis occurred. During the crisis, the sector sustained severe economical shock. The main Greek companies, such as APIVITA S.A. and Korres, adopted an expansion strategy in order to confront the situation. In this dissertation, we investigate the strategic decisions of APIVITA S.A. through the prism of financial analysis along with a PEST and a SWOT analysis.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.